Disclaimer

  • Disclaimer

KWH betracht grote zorgvuldigheid om de juistheid van de informatie op zijn websites te waarborgen. De websites zijn echter uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik. KWH aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en toepasselijkheid ervan, en het gebruik ervan is voor uw eigen risico. De KWH-website  kan hyperlinks bevatten naar andere, niet door KWH gecontroleerde websites. KWH is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, juistheid, toepasbaarheid en beschikbaarheid van deze websites.

KWH is niet aansprakelijk ten aanzien van enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de werking van de KWH-website of het gebruik van informatie op de KWH-website. Op de KWH-website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.