Privacy & Disclaimer

  • Privacy & Disclaimer

KWH zal zorgvuldig en veilig omgaan met door u verstrekte persoonsgegevens, conform de wettelijke eisen die hieraan door de Nederlandse wet worden gesteld. Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verschaft. Uw gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij wettelijke of juridische eisen dit vergen, of tenzij u hierin bij aanlevering van uw gegevens hebt toegestemd.

Wilt u de door ons opgeslagen gegevens inzien, wijzigen of verwijderen? Of heeft u andere vragen rond ons privacybeleid? Dan kunt u contact opnemen met: .

Disclaimer

KWH betracht grote zorgvuldigheid om de juistheid van de informatie op de website te waarborgen. De website is echter uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik. KWH aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en toepasselijkheid ervan, en het gebruik ervan is voor uw eigen risico. De KWH-website  kan hyperlinks bevatten naar andere, niet door KWH gecontroleerde websites. KWH is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, juistheid, toepasbaarheid en beschikbaarheid van deze websites.

KWH is niet aansprakelijk ten aanzien van enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de werking van de KWH-website of het gebruik van informatie op de KWH-website. Op de KWH-website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.