Onderzoek, innovatie en valorisatie van kennis rond de stedelijke waterketen

KWH Water

Bij KWH staan onderzoek, innovatie en valorisatie van kennis met betrekking tot de stedelijke waterketen centraal. We zien de stedelijke waterketen in een brede maatschappelijke context, de Water-Energy-Food nexus. De circulaire economie, gezondheid voor mens en milieu, biodiversiteit en burgerbetrokkenheid zijn kernbegrippen in veel van onze nieuwe initiatieven. Door al deze ontwikkelingen richt KWH zich in onderzoek en innovatie op de verbinding tussen technische en sociale governance-vraagstukken. Daarmee willen wij dienend zijn aan verdere verbeteringen in de stedelijke waterketen in binnen- en buitenland.

Ondernemingen

KWH staat voor onderzoek, innovatie en valorisatie van kennis met betrekking tot de stedelijke waterketen. Dochters van houdstermaatschappij KWH Water B.V. zijn KWR Water B.V. en – vanaf voorjaar 2017 – Allied Waters B.V.

Governance

Het dagelijks bestuur van KWH is in handen van de directeur en het managementteam, dat bestaat uit de hoofden van de drie kennisgroepen van KWR en de directeur Allied Waters, tevens plaatsvervangend directeur KWH. De Raad van Commissarissen houdt namens de aandeelhouders – Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven – toezicht op de gang van zaken binnen KWH.

Contactgegevens

Bezoekadres

Groningenhaven 7
3433 PE Nieuwegein

+31(0)30 606 9511

Postadres

Postbus 1072
3430 BB Nieuwegein

KWR
Plan de Route

Vanaf uw huidige locatie

Vragen of opmerkingen

Via onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.