Governance

Het dagelijks bestuur van KWH is in handen van de directeur en het managementteam, dat bestaat uit de hoofden van de drie kennisgroepen van KWR en de directeur Allied Waters, tevens plaatsvervangend directeur KWH. De Raad van Commissarissen houdt namens de aandeelhouders – Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven – toezicht op de gang van zaken binnen KWH.