KWR Water B.V.

KWR genereert kennis waarmee de watersector in onze verstedelijkte samenleving water-wise kan opereren. Hierin staan een professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van water centraal.

Onder het motto Bridging Science to Practice vinden wetenschappelijke bevindingen van KWR hun weg naar praktische innovaties. Wereldwijd draagt dit bij aan een duurzame beschikbaarheid van water in de stedelijke waterketen. Onderzoekers van het kennisinstituut werken op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. Hun kracht schuilt in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar toepasbare praktijkoplossingen voor eindgebruikers in de watersector, zowel in Nederland als daarbuiten.

Ga naar: kwrwater.nl