Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt namens de aandeelhouders – Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven – toezicht op de gang van zaken binnen KWH. Dit gebeurt met oog voor het maatschappelijk belang waar KWH voor staat. De Raad bestaat uit vijf personen, die ieder vanuit een eigen achtergrond en waardevolle netwerken onze koers mede helpen bepalen.

De Raad van Commissarissen van KWH bestaat uit de volgende leden:

ir._Pier_Nabuurs Pier Nabuurs
Voorzitter Raad van Commissarissen, lid Governancecommissie 
Pier Nabuurs was tot 2011 CEO van KEMA. Hij was eveneens interim-voorzitter van de topsector Energie. De heer Nabuurs is tot 1 juli 2018 benoemd. Nevenfuncties:

 • Onafhankelijk adviseur en eigenaar van IIW (Independent Industry Watching)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep ‘Oostpool’
 • Lid van de Raad van Toezicht VieCuri
 • Lid auditcommissie VieCuri
 • Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid VieCuri
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Neptunus
 • Voorzitter benchmark Commissie Borssele
 • Voorzitter Bestuur STAK Curfs Logistics
 • Lid Investeringscommissie Directe Investeringen PPM Oost
dr._Guïljo_van_Nuland Guïljo van Nuland
Lid, voorzitter Governancecommissie
Guïljo van Nuland is algemeen directeur van Brabant Water N.V. en in die hoedanigheid vertegenwoordiger van de aandeelhouders van KWH Water B.V. De heer Van Nuland is benoemd tot 1 juli 2019. Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen van Rabobank ‘s-Hertogenbosch e.o.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen VB Groep
 • Lid Raad van Advies Gubbels BV
drs._Erika_Marseille Erika Marseille
Lid, voorzitter Auditcommissie 
Erika Marseille is als financieel deskundige verbonden aan Höcker Advocaten en heeft eerder diverse financiële functies in het bedrijfsleven vervuld. Mevrouw Marseille is benoemd tot 1 juli 2018. Nevenfuncties:

 • Zelfstandig gevestigd als adviseur jaarrekeningvraagstukken (via eigen BV)
 • Penningmeester Centraal Bureau Fondsenwerving (tot 30 maart 2016)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederlands Helsinki Comité (vanaf 23 juni 2016)
 • Lid Raad voor de Jaarverslaggeving
 • Lid kascommissie Transparency International Nederland
AM Roelof Kruize mei 2016 2 Roelof Kruize
Lid, lid Auditcommissie
Roelof Kruize is algemeen directeur van Stichting Waternet en in die hoedanigheid vertegenwoordiger van de aandeelhouders van KWH Water B.V. De heer Kruize is benoemd tot 1 juli 2019. Nevenfuncties:

 • Voorzitter tki watertechnologie, topsector Water
 • Voorzitter RVC Aquaminerals
 • Lid bestuur International Water Association
 • Voorzitter Aquatech advies comité
 • Lid raad van toezicht “De Balie”
Margrethe Jonkman-009 Margrethe Jonkman
Lid
Margrethe Jonkman is Corporate Directeur Research & Development bij Royal FrieslandCampina N.V. Mevrouw Jonkman is benoemd tot 1 juli 2020. Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen ISPT (Institute Sustainable Process Technology)
 • Lid Raad voor Natuur- en Scheikunde
 • Lid evaluatiecommissie Stichting Centrum voor Toegepaste Wetenschappen, voorzitter subcommissie DLO / Agricultural Research Centers (Ministerie van Economische Zaken)
 • Bestuurslid TiFN
 • Lid Raad van Advies Wageningen Universiteit Agrotechnology & Food Sciences Group
 • Bestuurslid domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Lid raad van bestuur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)
 • Lid Ondernemingsorganisatie VNO-NCW Commissie Technologie & Innovatie

Downloads

RvC-reglement 15-12-10
Rooster van aftreden per 1 juli 2016
Reglement Governancecommissie 10-12-15
Reglement Auditcommissie versie 11-12-2014
Profielschets RvC-reglement 15-12-10