Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt namens de aandeelhouders – Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven – toezicht op de gang van zaken binnen KWH. Dit gebeurt met oog voor het maatschappelijk belang waar KWH voor staat. De Raad bestaat uit vijf personen, die ieder vanuit een eigen achtergrond en waardevolle netwerken onze koers mede helpen bepalen.

De Raad van Commissarissen van KWH bestaat uit de volgende leden:

ir._Pier_Nabuurs Pier Nabuurs
Voorzitter Raad van Commissarissen, lid Governancecommissie 
Pier Nabuurs (M, 1949, NL) was tot 2011 CEO van KEMA. Hij was eveneens interim-voorzitter van de topsector Energie. De heer Nabuurs is per 1 juli 2018 herbenoemd tot 1 juli 2022.
Nevenfuncties:

 • Onafhankelijk adviseur en eigenaar van IIW (Independent Industry Watching)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep ‘Oostpool’
 • Lid van de Raad van Toezicht VieCuri
 • Lid auditcommissie VieCuri
 • Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid VieCuri
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Neptunus
 • Voorzitter benchmark Commissie Borssele
 • Voorzitter Bestuur STAK Curfs Logistics
 • Lid Investeringscommissie Directe Investeringen PPM Oost
drs._Erika_Marseille Erika Marseille
Lid, voorzitter Auditcommissie 
Erika Marseille (V, 1967, NL) is als financieel deskundige verbonden aan Höcker Advocaten en heeft eerder diverse financiële functies in het bedrijfsleven vervuld. Mevrouw Marseille is per 1 juli 2018 herbenoemd tot 1 juli 2022.
Nevenfuncties:

 • Zelfstandig gevestigd als adviseur jaarrekeningvraagstukken (via eigen BV)
 • Penningmeester Centraal Bureau Fondsenwerving (tot 30 maart 2016)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederlands Helsinki Comité (vanaf 23 juni 2016)
 • Lid Raad voor de Jaarverslaggeving
 • Lid kascommissie Transparency International Nederland
Arjen van Tunen
Lid, lid Auditcommissie
Arjen van Tunen (1958, NL) is CEO van Keygene N.V..  De heer Van Tunen is per 1 juli 2020 benoemd tot 1 juli 2024.
Nevenfuncties:

 • Lid bestuur EuropaBio
 • Lid bestuur FoodValley
Lambert Verheijen
Lid, voorzitter Governancecommissie
Lambert Verheijen (M, 1954, NL) is dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, en als zodanig voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. De heer Verheijen is benoemd tot 1 juli 2023.
Nevenfunctie:

 • Lid Eerste Kamer (tot 10 juni 2019)

Downloads

RvC-reglement 2015
Rooster van aftreden per 1 juli 2020
Reglement Governancecommissie 2015
Reglement Auditcommissie 2014
Profielschets RvC-reglement 2019