Aandeelhouders en participaties

KWH komt voort uit Kiwa N.V., dat in 1948 als keuringsinstituut voor waterleidingartikelen is opgericht. Aanvankelijk vond het drinkwateronderzoek plaats in Rijswijk. In 1973 werd het huidige terrein in Nieuwegein gekocht nabij het Lekkanaal, waar het ‘speurwerkonderzoek’ startte: onderzoek naar de acute en chronische toxiciteit van oppervlaktewater.

Dit vormde de basis voor het huidige KWR, 100% dochter van KWH. In 2006 werden KWH en KWR zelfstandige organisaties, gericht op toegepast onderzoek en met de Nederlandse waterbedrijven als aandeelhouders. Op 18 september 2015 opende minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het huidige KWR-gebouw, waarmee een nieuw tijdperk van verdere samenwerking, kennisdelen en innovatie werd ingeluid.

Jaartal Aantal Toelichting
50-er jaren >150 Drinkwaterbedrijven en koepelorganisaties
1985 84 Continu proces van fusies in de drinkwatersector
2006 10 De overgebleven tien Nederlandse drinkwaterbedrijven
2013 11 Toetreden van WRK
2016 12 Toetreden van De Watergroep

KWR en Allied Waters zijn sinds 19 december 2022 formele zusterbedrijven. Samen creëren zij een waardevolle manier om wetenschap te vertalen naar de markt.

Aandeelhouders

Toen de rechtsvoorganger van KWH werd opgericht, kende Nederland zo’n tweehonderd drinkwaterbedrijven. Na vele fusies zijn dat er inmiddels tien. In 2013 werd N.V. WRK aandeelhouder: een watertransportmaatschappij met als aandeelhouders Waternet en PWN. In 2016 kregen we onze eerste buitenlandse aandeelhouder: het Belgische De Watergroep.

KWR is eigendom van de aandeelhoudersorganisatie KWH Water B.V.. De kaart toont onze aandeelhouders met hun voorzieningsgebied.

KWR is eigendom van de aandeelhoudersorganisatie KWH Water B.V.. De kaart toont onze aandeelhouders met hun voorzieningsgebied.

Statutair vastgelegd keert KWH geen dividend uit aan de aandeelhouders. Het financiële resultaat van KWH vloeit terug naar de onderneming en wordt mede gebruikt om toekomstige activiteiten te financieren.

Een nieuw toe te treden aandeelhouder van KWH past in het volgende profiel:

  • opereert vanuit een publieke missie;
  • onderschrijft de uitgangspunten van KWH;
  • participeert in de activiteiten van een of meerdere KWH-dochters.

Participaties

Voor participaties van KWH gelden de volgende uitgangspunten:

  • de activiteiten zijn gericht op onderzoek, innovatie, advies gerelateerd aan water;
  • de participatie is ondersteunend aan het netwerk en de activiteiten van KWH, nationaal en/of internationaal.