Wie zijn onze opdrachtgevers?

In het collectieve model – de basis waarop de voorloper van KWH is opgericht – zijn aandeelhouders tevens opdrachtgever.

Zo heeft KWR zich in de loop van de 20e eeuw ontwikkeld tot een sterk onderzoekscentrum dat zich primair richtte op drinkwater. Vanaf de eeuwwisseling is een proces van verbreding ingezet (zie figuur):

  • naar inhoudelijk domein;
  • van Nederland naar internationaal;
  • naar opdrachtgevers en bijpassende samenwerkingsvormen.
KWH door de jaren heen.

KWH door de jaren heen.

Net als in de meeste landen is de stedelijke waterketen in Nederland publiek georganiseerd, en dus in handen van overheidsdiensten of overheidsbedrijven. Dit betekent dat organisaties zich richten op de maatschappelijke taak, zonder winstoogmerk. Echter, sinds de afgelopen decennia groeit de samenwerking met het bedrijfsleven, met name in de vorm van Publiek-Private Samenwerking (PPS). Ook bij de activiteiten van KWH speelt deze beweging. Sterker nog, KWH zet zich actief in om te werken in PPS-verbanden. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om onderzoekfinanciering aan te laten sluiten bij grootschalige realisatieprojecten en de hiermee gepaard gaande investeringen.

Omzet KWH

In 2021 bedroeg de totale omzet van KWH 24,6 M€. De figuur laat de omzet zien verdeeld naar type activiteit. KWH wil jaarlijks 5 % groeien, vooral in internationale activiteiten: via de publieke weg (KWR: Watershare, WHO Collaborating Centre), privaat en PPS (Allied Waters).

Netto omzet KWH in 2021.

Jaarbeeld en financieel overzicht

Of bekijk in het archief de jaarbeelden van KWR: 2020 2019 2018 2017 2016 2015